รายชื่อผู้รับชำระ
   

1

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ลูกค้า 9-10 หลัก หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก -
2 บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
(บัตรเครดิตอิออน)
หมายเลขบัตร 16 หลัก - -
3 บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
(สินเชื่อเช่าซื้อ)
เลขที่สัญญา 12 หลัก - -
4 บริษัท เอไอจี คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขบัตร 16 หลัก - -
5 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอไอจี ไฟแนนซ์
(ประเทศไทย)
หมายเลขสัญญา 12-14 หลัก เลขที่อ้างอิง 10 หลัก -
6 บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด หมายเลขบัตร 15 หลัก หมายเลขบัตร 15 หลัก -
7 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จำกัด
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่กรมธรรม์) วันถึงกำหนดชำระ -
8 บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต หมายเลขอ้างอิง วันถึงกำหนดชำระ -
9 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เลขที่สัญญา เลขที่อ้างอิง -
10 บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขผู้เช่าซื้อ หมายเลขอ้างอิง -
11 ธนาคารซิตี้แบงก์ - ซีเอ็ม (สินเชื่อบุคคล) เลขที่บัญชี (เงินกู้) 16 หลัก - -
12 ธนาคารซิตี้แบงก์ (บัตรเครดิต) หมายเลขบัตร 16 หลัก - -
13 ศูนย์บริการบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ หมายเลขบัตร 16 หลัก - -
14 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี เพื่อ จีอี
แคปปิตอล ออโต้ ลีส
เลขที่สัญญา 11 หลัก รหัสชำระ 11 หลัก -
15 บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด เลขที่ลูกค้า 9-10 หลัก หมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก    
16 บริษัท ไดเนอร์สคลับ (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขบัตร 14 หลัก - -
17 บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
(FIRSTCHOICE)
หมายเลขบัตร 16 หลัก หมายเลขบัตรประชาชน -
18 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
(CENTRAL CARD)
หมายเลขบัตร 16 หลัก - -
19 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
(POWERBUY)
หมายเลขบัตร 16 หลัก หมายเลขบัตรประชาชน -
20 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
(บัตรเครดิต)
Reference No.1 หมายเลขบัตร 16 หลัก -
21 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
(มหาชน)
รหัสลูกค้า เลขที่อ้างอิง -
22 การไฟฟ้านครหลวง บัญชีแสดงสัญญาเลขที่ (9 หลัก) เลขที่ (11 หลัก) -
23 กรมสรรพากร หมายเลขผู้เสียภาษี 10 หลัก
หรือ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
รหัสควบคุม 15 หลัก    
24 บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หมายเลขผู้เช่าซื้อ เลขที่สัญญา -
25 บริษัท ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่สัญญา
เลขที่อ้างอิง 2 หลัก -
26 บริษัท สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Cust.No. (Ref 1) Reverse (Ref 2) -
27 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) (บัตรเครดิต) Customer No. (Ref No.1) Reference No. (Ref No.2) -
28 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) (สินเชื่อบุคคล)   เลขที่บัญชีเงินกู้ 10 หรือ 12 หลัก     -
29 บริษัท ทรู มูฟ จำกัด เลขที่ลูกค้า เลขที่อ้างอิง -
30 บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด หมายเลขบัตร 16 หลัก - -
31 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด)
Customer No. (Ref No.1) Reference No.1 (Ref No.2) -
32 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) Subscriber No. Statement No. -
33 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (บัตรเครดิต) หมายเลขบัตร 16 หลัก   -
34 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (สินเชื่อบุคคล) Reference No. 2 (Ref No.2) Reference No.1 (Ref No.2) -
35 บริษัท ยูบีซี เคเบิ้ล เน็คเวอร์ค จำกัด (มหาชน) Subscriber No.
Statement No. -
36 บริษัท แอดวานซ์ เทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 9 -10 หลัก หมายเลขอ้างอิงสินค้า
(เฉพาะตัวเลข) 10 หลัก 
-

       37 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  เลขที่บัญชีลูกค้าที่มีกับ SCBS               
 (เป็นตัวเลข 7 หลักเท่านั้น) 
 เช่น 013XXXX , 063XXXX , 1400XXX

หมายเลขบัตรประชาชน38   บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)    รหัสลูกค้า  10 หลัก     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2553 © สงวนลิขสิทธิ์   Privacy Policy | Term of Use | Security Tips