ธนาคาร ออนไลน์ สมัคร แบบฟอร์ม ติดต่อเรา
ไทย | English
  สรุปยอดบัญชี | โอนเงิน | ชำระเงินและเติมเงิน | บริการ e-Bill | Easy Fund | แก้ไขข้อมูล

บริการต่างๆ
 
สรุปยอดบัญชี (My Page) คือหน้าแรกที่แสดงรายละเอียดของบัญชีทั้งหมดที่ท่านได้เพิ่มไว้ใน EASY NET ของท่าน โดยจัดแยกตามประเภทบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูย่อย "รายละเอียดบัญชี" ,"สรุปยอดบัญชี" และที่เมนู "รายละเอียดบัญชี" ท่านยังสามารถเพิ่มบัญชี SCB ของตนเองเพิ่มเติมได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มทีละหลายบัญชีในคราวเดียว เพียงใช้ OTP ยืนยันตัวตน หรือเพิ่มทีละ 1 บัญชี ผ่านเมนู "แก้ไขข้อมูล" โดยใช้ ATM PIN
 
แสดงรายละเอียดของบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเดินสะพัด บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากระยะยาว สินเชื่อบุคคล Speedy Loan และ สินเชื่อเพื่อการเคหะ (Mortgage) โดยท่านสามารถเพิ่มบัญชีของตนเองดังกล่าวได้ทันทีที่เมนู “แก้ไขข้อมูล” หรือ "หน้าแรก" เมนู "รายละเอียดบัญชี"
 
สำหรับบัญชีร่วม 'และ/หรือ' 'เพื่อ' 'โดย' กรุณากรอกแบบฟอร์ม และให้เจ้าของบัญชีทุกท่านลงนามและยื่นเอกสารแสดงตนที่สาขาที่มีบัญชี

รายการที่ท่านสามารถทำได้มีดังนี้

ประเภทบัญชี

จำนวนบัญชี

Balance

Today's Statement

Historical Statement

 ออมทรัพย์

 20

 

 

 
(ย้อนหลังได้ 
12 เดือน)

 เดินสะพัด

 20

 

 
(ย้อนหลังได้ 
12 เดือน)

 ฝากประจำ

 20

 

 -

 -

 ฝากระยะยาว

 20

 

 -

 -

 Speedy Loan / สินเชื่อเพื่อการเคหะ

 20

 

 -

 -


Balance หรือ สอบถามรายละเอียดของบัญชี เช่นยอดเงินในบัญชี หรือ ยอดเงินในบัญชีที่ใช้ได้ เป็นต้น
Historical Statement สอบถามรายการเดินบัญชี โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งรายการ เดินบัญชีในวันนี้ หรือย้อนหลังได้ถึง 12 เดือน

คลิกที่นี่ เพื่อดูความหมายของตัวย่อต่างๆ
 
แสดงรายละเอียดของบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมของตนเอง) และบัตร Speedy Cash โดย ท่านสามารถขอเพิ่มบัตรเครดิต/Speedy Cash สำหรับบริการ EASY NET รวมกันไม่เกิน 40 บัตร

รายการที่ท่านสามารถทำได้มีดังนี้

สมัครใช้บริการ EASY NET ได้ทันทีออนไลน์ ไม่ต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือเดินสะพัด

สอบถามรายละเอียดของบัตรเครดิตและบัตร Speedy Cash เช่น ยอดการใช้จนถึงปัจจุบัน วงเงินเครดิตคงเหลือที่ยังใช้ได้ เป็นต้น
รายการใช้จ่ายที่รอเรียกเก็บ หลังสรุปยอดบัญชีล่าสุด (Unbilled)
บริการใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์(e-Bill)
บริการใบแจ้งยอดออนไลน์ (Online Statement)
บริการแลกของรางวัล SCB Rewards
บริการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
บริการอายัดเช็คสำหรับบัญชีเดินสะพัด โดยการระบุหมายเลขเช็ค หรือจำนวนเงินที่สั่งจ่ายซึ่งจะมีผลทันที 
   
Welcome to SCBEasy.com
Login Name
Password
หากท่านมีปัญหาในการใช้ Password เดิมในการ log in กรุณาตั้ง Password ใหม่
ลืมหรือตั้ง Password ใหม่ คลิกที่นี่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2553 © สงวนลิขสิทธิ์   Privacy Policy | Term of Use | Security Tips