บริการต่างๆ
 
 
 
การสมัครเป็นสมาชิก ไม่มี -
  แสดงยอดเงินคงเหลือ ไม่มี -
แสดงรายการเดินบัญชีปัจจุบัน ไม่มี -
  แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ไม่มี -
การโอนเงินระหว่างบัญชี (ภายในเขตธนาคาร) ไม่มี ไม่มีลิมิต
  การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น (ภายในเขตธนาคาร) ไม่มี โอนได้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท*
  การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชี 2 วันทำการถัดไป) รายการละ 12 บาท โอนได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท*
การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีทันที) รายการละ 25 บาท โอนตั้งแต่ 0-20,000 บาท 
  รายการละ 35 บาท โอนมากกว่า 20,000-50,000 บาท 
โอนเงินข้ามเขตธนาคาร 


   ไม่คิดค่าธรรมเนียม 5 รายการ แรก/ต่อเดือน/ต่อบัญชี 
รายการต่อไป คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

-
  การโอนเงินระหว่างประเทศ รายการละ 300 บาท สูงสุดน้อยกว่า 50,000 USD
การชำระค่าสินค้า และบริการ  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างร้านค้า** ชำระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  แสดงรายการข้อมูลบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่มี -
     

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินโอนได้ตามที่ต้องการ ผ่านสาขาทั่วประเทศ, Easy Net และ Easy Application สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อวันสำหรับการโอนบัญชีบุคคลอื่นภายในไทยพาณิชย์ และ วงเงินการโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคารสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อวัน
**อาจมีหน่วยงานและร้านค้าบางแห่งที่มีการให้ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในการชำระค่าสินค้าและบริการ อาทิ การไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างธนาคารและร้านค้าแต่ละแห่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2553 © สงวนลิขสิทธิ์   Privacy Policy | Term of Use | Security Tips