ธนาคาร ออนไลน์ สมัคร แบบฟอร์ม ติดต่อเรา
ไทย | English
  สรุปยอดบัญชี | โอนเงิน | ชำระเงินและเติมเงิน | บริการ e-Bill | Easy Fund | แก้ไขข้อมูล |

บริการต่างๆ
 
 
 
ซื้อกองทุน LTF หรือ RMF ด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์*
ซื้อกองทุน (ธนาคารจะตัดเงินจากบัญชีที่เปิดกับกองทุน)
ขายกองทุน (ธนาคารจะโอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนเข้าบัญชีที่เปิดกับกองทุน)
สับเปลี่ยนกองทุน (การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง - กองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง - กองทุนปลายทาง)
สอบถามข้อมูล ได้แก่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ยอดคงเหลือ หน่วยลงทุน สรุปการทำรายการแต่ละวัน ผลการจัดสรรหน่วย ลงทุน และ รายละเอียด หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์แต่ละกองทุน


 
บัตรเครดิตที่ใช้สำหรับซื้อกองทุนต้องเป็นบัตรเครดิตที่อยู่ใน EASY NET
มีบัญชีซื้อขายกองทุนกับบลจ.ไทยพาณิชย์อยู่แล้ว
สมัครได้รับอนุมัติเป็นสมาชิก EASY NET แล้ว
มีบัญชีรับเงินค่า ขาย (บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดของธนาคารไทยพาณิชย์) ที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนกองทุนเปิดเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ลงทะเบียนขอใช้บริการ EASY NET
 


การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือ
ภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ
กองทุนหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุนขั้นตอนวิธีผูกบัญชีกองทุน ( Easy Fund ) บน Easy Net


   1. เข้า Tab Menu Easy Fund
    2. Click เพิ่มเลขทะเบียนลูกค้า ( 12 หลัก ) เพื่อเข้าสู่หน้าให้ใส่หมายเลขทะเบียนลูกค้า    3. ใส่หมายเลขทะเบียนลุกค้ากองทุน แล้ว Click OK เพียงครั้งแรก ครั้งเดียว ระบบก็จะจำหมายเลขทะเบียนลูกค้าไว้ 
เพื่อใช้ทำรายการด้านกองทุน ตลอดไป

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการซื้อกองทุน LTF, RMF ด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

  1. ให้บริการเฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ใช้งานได้บน EASY NET (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) เท่านั้น
  2. ทำรายการได้ทั้งที่ EASY NET ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการ Mobile banking ผ่านมือถือของท่าน
  3. จำนวนเงินสูงสุดที่ทำรายการได้ให้เป็นไปตามวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิต ณ ขณะทำ รายการ
  4. รายการนี้จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม SCB Rewards หรือเครดิตเงินคืนสำหรับบัตรแฟมิลี่พลัส และไม่สามารถใช้สิทธิเข้าโปรแกรมผ่อนชำระดีจัง หรือ Call for ดีจังได้

  5. กองทุนที่เปิดให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ โดยเบื้องต้นเปิดให้ทำรายการได้เฉพาะ

  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)


สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-777-7777


การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
และกองทุนหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน

   
 
Welcome to SCBEasy.com
Login Name
Password
หากท่านมีปัญหาในการใช้ Password เดิมในการ log in กรุณาตั้ง Password ใหม่
ลืมหรือตั้ง Password ใหม่ คลิกที่นี่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2565 © สงวนลิขสิทธิ์   Privacy Policy | Term of Use | Security Tips