ธนาคาร ออนไลน์ สมัคร แบบฟอร์ม ติดต่อเรา
ไทย | English
  สรุปยอดบัญชี | โอนเงิน | ชำระเงินและเติมเงิน | บริการ e-Bill | Easy Fund | แก้ไขข้อมูล

บริการต่างๆ
 
e-Bill คือบริการแสดงใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บัตร Speedy Cash ใบแจ้งยอดค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ กสท โทรคมนาคม ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้านครหลวง ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปานครหลวง หรือ TT&T Maxnet hi-speed internet และ ทำรายการ ชำระเงิน On-line ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 


สามารถตั้งเวลาเพื่อกำหนดวันที่หักบัญชีได้ 180 วันล่วงหน้า
สามารถตั้งเวลาเพื่อกำหนดวันที่หักบัญชีล่วงหน้าได้เป็นงวดๆ โดยกำหนดวงเงินและเงื่อนไขที่ต้องการชำระได้
ตรวจสอบรายการ และสถานะคำสั่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ย้อนหลังได้ 3 รอบบัญชี

    กรณีที่ท่านมีบัญชีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ / บัตร Speedy Cash อยู่ในระบบ EASY NET อยู่แล้วท่านจะสามารถดูเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของบัญชีเครดิตไทยพาณิชย์ / Speedy Cash  นั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครใช้บริการ    


1. Login เข้าสู่บริการ EASY NET ที่ www.scbeasy.com
2. เลือกบริการ ชำระเงินและ e-Bill
3. คลิกปุ่ม e-Bill เพื่อเข้าสู่บริการใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์
4. คลิก e-Bill Account list แล้วคลิกปุ่ม  'Add e-Bill'
5. เลือกผู้ให้บริการที่ต้องการและกรอกข้อมูล
6. กดปุ่ม Next และยืนยันการทำรายการ

ระบบจะส่งข้อมูลของท่านไปขออนุมัติใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการ
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วท่านจะสามารถเรียกดูใบแจ้งหนี้ได้ใน
รอบบัญชีถัดไป
 

ท่านผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการ e-Bill และตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้    ธนาคารหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment) ไว้ 

โปรดตรวจสอบข้อมูลรายการเรียกเก็บเงินและหักบัญชีทุกรอบบิล 

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ หากไม่สามารถหัก
บัญชีของท่านได้ในกรณีผู้เรียกเก็บเงิน (Biller) ส่งรายการเรียก
เก็บเงินเข้าระบบหลังวันที่ครบกำหนดชำระเงิน หรือจำนวนเงิน
ที่เรียกเก็บมากกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ท่านตั้งค่า Auto Payment
ไว้ หรือมากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี


วิธีการเพิ่มใบแจ้งยอดการไฟฟ้านครหลวง

-   กรอกข้อมูล “บัญชีแสดงสัญญาเลขที่” และยืนยัน “บัญชีแสดงสัญญาเลขที่” ตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เพื่อสมัครใช้บริการเรียกดูใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์

 

** สำหรับ บัญชีแสดงสัญญาเลขที่ ที่ใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าด้วยวิธีหักบัญชีธนาคารแล้ว จะไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้

วิธีการเพิ่มใบแจ้งยอดประปานครหลวง

       กรอกข้อมูล “ทะเบียนผู้ใช้น้ำ” “สาขา” และ “เขต” ตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

** สำหรับทะเบียนผู้ใช้น้ำที่ใช้บริการชำระค่าน้ำประปาด้วยวิธีหักบัญชีธนาคารแล้ว จะไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้

 

 วิธีการเพิ่มใบแจ้งยอด Maxnet ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
- กรอกข้อมูล “รหัสลูกค้า ” (Account No.) และ “หมายเลขอ้างอิง” (Service No.) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งค่าใช้บริการ
วิธีการเพิ่มใบแจ้งยอด กสท. โทรคมนาคม
- กรอกข้อมูล “เลขที่สัญญา” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ตามที่ปรากฏในใบแจ้งค่าใช้บริการ 
   
Welcome to SCBEasy.com
Login Name
Password
หากท่านมีปัญหาในการใช้ Password เดิมในการ log in กรุณาตั้ง Password ใหม่
ลืมหรือตั้ง Password ใหม่ คลิกที่นี่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2553 © สงวนลิขสิทธิ์   Privacy Policy | Term of Use | Security Tips